Alltfler ungdomar tar svartjobb

Allt fler ungdomar jobbar svart, visar en undersökning som Riksskatteverket gjort.
Resultatet är inte överraskande, säger Katarina Andersson, skatteinformatör på Skattemyndigheten i Kristianstad, som ofta är ute i olika skolor och informerar om skattelagstiftningen. - Man märker när man talar med ungdomar att attityden till svartjobb är: Det är klart att jag kan jobba svart. Varför skulle jag inte göra det? Det gör ju alla andra. - Svartjobb verkar ha en helt annan acceptans i samhället i dag än vad det hade för några år sedan, säger Katarina Andersson. Enligt Riksskatteverkets underökning tycker var fjärde tillfrågad mellan 16 och 20 år att det är OK att jobba svart. Enligt tidigare mätningar delar sju procent av skattebetalarna uppfattningen att det är rätt med svartjobb. Mest utbrett är svartjobbandet inom bygg- och restaurangbranscherna. 1997 gjordes en undersökning som visade att svartjobb leder till att statskassan förlorar ca 50 miljarder kronor varje år. Och det är ungdomarna som står för en hel del, säger Katarina Andersson. - En del studiebidrag är ju bundna till hur mycket man har i inkomst och de minskar om man har för mycket i inkomst. Men annars förlorar man mest själv på att arbeta svart, säger hon.