TOLKBRISTEN 2012

Tolkbristen ger sämre vård för invandrare

1:39 min

Många invandrare i Sjuhärad får inte säker tolkhjälp när de ska till läkaren. Eftersom arvodena är låga ratar de auktoriserade tolkarna jobb inom vården. Istället får anhöriga rycka in - i ett fall tvingades en 7-åring tolka åt sin mamma när hon födde tvillingar.

En granskning som P4 Sjuhärad gjort visar att många invandrare i Sjuhärad varken får bra eller säker tolkhjälp när de ska till läkaren.

Problemet är att det finns ytterst få specialiserade sjukvårdstolkar, och därför händer det att barn får agera tolk. Det säger Johanna Sjöström som arbetar med flyktingmottaging för Sjuhärads kommunalförbund.

Hon berättar om ett fall där en sjuårig pojke fick tolka åt sin mamma, både på BB och vårdcentralen.

– Han fick tolka när mamman var med om en tvillingfödsel och vid eftervården har han fått vara språkrör mellan läkare och föräldrar. Det är verkligen fruktansvärt att ett barn ska bära det ansvaret, för blir det då fel på något sätt är det lätt att tycka att barnet tolkat fel.

Anhöriga får rycka in och tolka
Exakt hur vanligt det är att just barn tolkar är svårt att säga, statistiken när det gäller språktolkar inom vården i Västra Götaland är bristfällig. Men att det förekommer bekräftas av både vårdpersonal och flyktingsamordnare.

Klart däremot är att det ofta är någon anhörig som får tolka åt den som inte har svenska som modersmål. Av alla tolktillfällen som bokförts inom primärvården i Sjuhärad det senaste året är det bara i lite drygt hälften av fallen som tolken varit auktoriserad.

– Vi försöker alltid ha auktoriserade tolkar vid planerade besök hos läkare, psykolog, psykoterapeut och sjuksköterska, säger Susanne Magnusson - chef för Boda vårdcentral i Borås och som har många patienter som behöver tolk.

– Problemet är att det ofta blir en telefontolk trots att vi begärt en på plats, och det tycker vi inte riktigt är bra. När man gör undersökningar är det svårt att ta med telefonen, säger Susanne Magnusson - chef för Boda vårdcentral i Borås.

Vid akuta besök är det dock ofta en anhörig som får tolka i alla fall, allt beroende på tolkbristen.

Få sjukvårdstolkar - betalningen är för dålig
Enligt Sveriges Radios kommer bristen dock inte av att det saknas personer med nödvändiga språkkunskaper - istället handlar det om att villkoren för sjukvårdstolkar är för dåliga.

I de flesta landstingen upphandlas tolktjänsterna, och om inte en tolkförmedling kan erbjuda väldigt låga priser så får de heller inga uppdrag.

Frilanstolken Taleb Ali tolkar på arabiska i Västra Götaland, och är en av landets 130 auktoriserade sjukvårdstolkar. Han väljer dock bort de flesta sjukvårdsuppdragen eftersom betalningen är för dålig.

– Det är kränkande, mycket kränkande, mot den utbildning och den tiden jag har lagt ned för att bli en bra tolk och för att kunna tolka rätt.

Taleb Ali har satsat på att utbilda sig till både rättstolk och sjukvårdstolk. Han säger att han höll på i tre år innan han klarade Kammarkollegiets prov för sjukvårdstolkar - ett prov som kräver mycket medicinska specialkunskaper och som det alltså visat sig att han inte får betalt för.

Tolkarna väljer rättstolkning
När Taleb Ali jobbar som rättstolk, hos polisen eller i domstolar, är det annorlunda. Där finns en rikstaxa.

– Arvodet skiljer sig jättemycket. Det kan vara från 165 kronor i timmen som en sjukvårdstolk kan få av den stora tolkförmedlingen, som rättstolk är det upp till 600 kronor i timmen.

Du föredrar alltså att jobba som rättstolk?

– Jag tolkar inte som sjukvårdstolk längre. Jag väljer hellre att tolka för polisen och kriminalvården. Då har jag en taxa, en stipulerad taxa enligt Domstolsverket, och den kan man inte ändra på. Då vet jag hur mycket jag får.

Sveriges Radios granskning visar att det är så här det ser ut över hela landet. Billigt pris går före kvalitet när landstingen upphandlar tolktjänster.

– Det här gör jag istället för att sälja míg billigt till icke seriösa tolkförmedlingar som idag har hand om dessa upphandlingar. Tack vare att de har lagt så billiga priser kan ingen acceptera uppdrag som sjukvårdstolk, säger Taleb Ali.