Nyköping

"Lättare att dömas om man är ulänning"

1:47 min

Fängelseprästen Bengt-Göran Johansson säger att det är "lättare att bli dömd om man är utländsk eller nysvensk."

Han har länge arbetat på Kumlaanstalten och där träffat vietnamesen Son Do, som sedan 2006 avtjänar ett livstids fängelsestraff för mord i Nyköping.

– Vi har väntat länge på att det här ska bli av och samtidigt är det att det är väl förberett. Jag förstår att det tar tid. Det måste också vara en lättnad  för familjen att vet att det är på gång, säger

Pastor Bengt-Göran Johansson har i sitt uppdrag som fängelsepräst på Kumla, haft många kontakter med Son Do, och följt hans fall. Han säger utifrån sin erfarenheter på Kumlaanstalten att Son Do är en av många personer med invandrarbakgrund som är oskyldigt dömda, något som han också fört fram i debattartiklar.

-- Som vi upplever det, som jobbar i den andliga vården, verkar det vara lättare att dömas om man är utlänning. Det är lättare att bli anklagad för brott om man inte ser svensk ut.

Enligt Bengt-Göran Johansson så kan det finnas många förklaringar, allt ifrån fördomar till att personer som inte kan svenska lätt hamnar i ett underläge med beroende av en tolk. Det kan uppstå situationer där tolken och den tilltalade inte förstår varandra och i värsta fall kan de ha stått på olika sidor i en blodig konflikt i det gamla hemlandet.

– Jag tycker inte att det är okej. Man måste försäkra sig om att det som kommer att hända är korrekt och att man inte använder sig av en persons utsatthet för tt sedan kasta honom eller henne i fängelse.

Advokaten Björn Hurtig i Göteborg är i slutfasen i arbetet med en resningsansökan för vietnamesen Son Do. Enligt Peter Karlsson, som är utredare på advokatbyrån, så finns det alternativa gärningsmän med betydligt starkare motiv än Do. Det handlar om gärningsmän, som han menar, ska ha tvingat ögonvittnet, kvinnans då sjuåriga son, att falskt peka ut Do istället.

– Uppenbarligen har den rättsliga förhandling varit väldigt partisk. Exempelvis att fotokonfrontation inte uppfyllde de krav man har rätt att ställa. Det var den enda omständigheten som dömer honom till fängelse. Ska man utdöma lagens strängaste straff måste det också rimligtvis vara något som styrker det. Det ska vara oantastbart och det är det ju inte i det här fallet.