Universitetet får kritik

Linköpings universitet riskerar att förlora sin examensrätt i ytterligare ett ämne.
Det är Högskoleverket som anser att utbildningen i lingvistik har så allvarliga brister att examensrätten ifrågasätts. Det som bland annat kritiseras är bristen på lärare och att utbildningen har för lite forskningsanknytning. Så sent som i slutet av mars fick universitetet i Linköping kritik för sin utbildning av nationalekonomer. I båda fallen hotar Högskoleverket med att dra in examensrätten om bisterna inte åtgärdas inom ett år.