Norrbotten

Efter bränderna frodas växt- och djurlivet

1:46 min

Kontrollerade skogsbränder ska i framtiden säkra artrikedomen i de Norrbottniska natureservaten och nationalparkerna.

Efter de stora skogsbränderna 2006 i Muddus, Bodträskfors och Lainio har forskare gjort mycket värdefulla upptäckter i djur- och växtlivet - och att det brinner i skogen med jämna mellanrum är bra och till och med nödvändigt berättar Ola Engelmark docent i Skogsekologi.

--Det brinner för lite och för sällan. Det finns insekter och växter som är beroende av att det brinner ibland och de riskerar att slås ut.

Forskaren Roger Petersson vid Statens Lantbruksuniveritet visar upp ett sensationellt fynd som gjort efter skogsbranden i Muddus. Den platta punktbaggen ansågs utdöd i Sverige men har nu påträffats vid brandområdet i nationalparken.

- Kontrollerade skogsbränder gör att vi kan bibehålla artrikedomen annars riskerar vissa arter att försvinna.

Och erfarenheterna från skogsbränderna i Muddus och Bodträskfors är mycket värdefulla i det framtida arbetet med att antända kontrollerade bränder .

- Branden i Muddus nationalpark var ju en stor brand och genom att följa effekterna av den har vi lärt oss väldigt mycket och det tar vi med oss i arbetet med att planera och genomföra bränningar, säger Anna Berhan, naturinformatör vid länsstyrelsen i Norrbotten.