Sörmland

S vill ha fler utbildningsplatser

Mer pengar till utbildning är Socialdemokraternas lösning på ungdomsarbetslösheten.

Idag presenterade Socialdemokraterna i Sörmland ett förslag om hur ungdomar ska utbildas så att de får rätt kompetens för att få jobb.

Partiets förslag, som är värt 1,5 miljarder, innebär 16 000 fler utbildningsplatser på högskola, universitet och yrkeshögskolor, lärosätena ska erbjuda fler relevanta sommarkurser, det ska vara högre kvalitet och krav i högskoleutbildningar där fokus ligger på lärarutbildningen och utbildningarna ska ha bättre arbetslivsanknytning.

Socialdemokraterna vill också satsa på åtgärder som ska minska den sociala snedrekryteringen.

Partiet menar att vart femte rekryteringsförsök idag misslyckas och att man därför måstese till att fler unga kan studera så att de har rätt kompetens för jobben.