Risk bli sjuk på Duveholmsskolan

Det finns stora brister i ventilationen på Duveholmsskolan i Katrineholm och det finns en risk att personal och elever blir sjuka. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort.
Ventilationen är inte anpassad för det antal elever och lärare som finns i lokalerna. Det finns också risk för fuktskador och mögel. Arbetsmiljöverket kräver därför att kommunen anpassar ventilationen vid en ombyggnation av skolan. Det kan också bli aktuellt att sanera lokalerna från fuktskador. Redan i mitten av 90-talet visade mätningar att ventilationen i klassrum var otillräckliga.