Höör

Revisorer kritiserar kommunens upphandlingskultur

Kommunrevisorernas ordförande i Höör, Christer Ekelund (M) flaggar nu för konsekvenser om inte Höörs kommun får ordning på slarvet med upphandlingar. I värsta fall beviljar inte revisorerna ansvarsfrihet i nästa års bokslut, skriver Skånska Dagbladet

Kommunrevisionen granskade redan förra året kommunens inköp och upptäckte då inköp för sammanlagt 6,8 miljoner kronor som saknade avtal.

En ny granskning i våras visade att kommunens inköp utan upphandlingar och ramavtal hade ökat till 16 miljoner kronor.

Revisorernas granskning visar att det är tekniska sektorn som slarvar mest. Det handlar om åtskilliga miljoner som sektorn köpt in från företag som sysslar med markentreprenad, spolning av va-ledningar och installation av ställverk.