karlsborg

Skola gjorde inget mot mobbning - ville inte göra det värre

Karlsborgs kommun får kritik från skolinspektionen efter hanteringen av ett fall där en elev utsatts för kränkande behandlingar och sexuella trakasserier. Eleven ska under lång tid känt sig utsatt i skolan där eleven bland annat blivit upptryckt mot en vägg, retad och utsatt för sexuella trakasserier.

Detta var något som skolan kände till men enligt Skolinspektionen gjorde inte skolan tillräckligt för att motverka. Bland annat med förklaringen att eleven själv inte ville att man skulle göra det värre.

Det ser Skolinspektionen allvarligt på och poängterar skolans skyldighet att enligt lag snabbt utreda eventuella kränkningar och diskrimineringssignaler, oberoende av vad en elev tycker. Eleven har nu slutat på skolan och Skolinspektionen kräver nu att kommunen vidtar åtgärder för att säkerställa att man följer skollagen när det gäller kränkningar och trakasserier.