Provisoriska ledningar ökar risken för strömavbrott

Risken för nya elavbrott i Blekinge kommer att vara stor fram till sommaren.

Bakgrunden är att Sydkraft lagat ledningarna provisoriskt på många ställen efter stormen i januari.

Håkan Gunnarsson på Sydkraft gör bedömningen att arbetet med att byta ut provisoriska ledningar och röja undan träd som vajar farligt nära ledningarna kommer att vara klart först till sommaren.