Löneskillnaderna ökar

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar i Sverige.
En rapport från EU:s statistikbyrå visar att Sverige hade den minsta löneskillnaden i Europa mellan män och kvinnor 1995 men att både Belgien och Luxemburg nu har gått förbi. I Sverige tjänade kvinnor 88 procent av vad männen tjänade 1995 medan siffran hade sjunkit till 86 procent 1999. Snittet inom EU-länderna var 79 procent 1999. Den ökade löneskillnaden beror bl a på den individuella lönesättningen där män lättare tar för sig och svag tillväxt inom den offentliga sektorn, säger Lena Gonäs som är professor i arbetsvetenskap vid Karlstad universitet.