SMHI varnar för mycket höga flöden

Efter de senaste dagarnas regnväder har SMHI utfärdat en klass 2-varning för mycket höga flöden i Åseleälven och Ångermanälven.

Under söndagen väntas flödena röra sig neråt i Åseleälven för att senare nå Ångermanälvens huvudfåra.

 De drabbade områdena ser dock ut att slippa ytterligare regn.

- Regnet har dragit vidare norrut och ligger nu i Tornedalen och norra Lappland, men mattas av under dagen, säger Tobias Palmblad, meteorolog på SMHI.

TT