Ullenhag besöker Rosengård efter Rinkeby

När integrationsminister Erik Ullenhag under en veckas tid jobbade i Rinkeby i Stockholm kallade kritike det hela för en "underklassafari". Nu ska Ullenhag göra samma sak men den här gången i Rosengård i Malmö.

Enligt ministern ledde besöket i Rinkeby till många nya kontakter och att regeringen satsade på skola och nystartzoner i utsatta områden.