Sverige

Patienter som klagar får vänta längre

Sedan den nya patientsäkerhetslagen infördes 2011 har väntetiden ökat kraftigt för de patienter som anmäler brister i vården, visar en granskning som Svenska Dagbladet gjort. Ett år kan det ta innen beslut fattas.

Totalt finns nu 8 000 partienklagomål registrerade hos den nya inspektionen för vård och omsorg, IVO, som bildade första juni.

IVO säger att målet är att alla ska få ett beslut inom 12 månader.

Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd som hanterade klagomålen, innan Socialstyrelsens överlämnade till IVO, hade en handläggningstid på 4-5 månader.