Hörby-Linderöd

Nu asfalteras E22 om

Mindre än ett år efter invigningen asfalteras nu sträckan mellan Hörby och Linderöd på E22:an om. Arbetena pågår nu i helgen och under tiden kommer bara ett körfält att vara öppet och hastigheten är nedsatt.

Den nya utbygda vägsträckan invigdes i december förra året - men när tjälen släppte hade vägen blivit ojämn och på flera håll tvingades Trafikverket att sänka hastigheten till 50 kilometer i timmen för att inte äventyra trafiksäkerheten.

Trafiksäkerhetsverket krävde att entreprenören Strabag skulle göra om jobbet.