Skåne

Nordulv överklagar skyddsjakt på varg

Föreningen Nordulv överklagar nu Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på varg i sydöstra Skåne som kom i fredags.

Föreningen hänvisar till att det redan pågår en rättslig tvist just om skyddsjakt på varg i det här området mellan Naturvårdsverket som har beslutat om skyddsjakten och föreningen Nordulv, och att man då inte kan ha ytterligare en rättsprocess om samma sak samtidigt.

Dessutom menar man att det finns andra sätt att skydda fåren i området från vargangrepp, som t ex att ta in dem nattetid.

Fler artiklar om turerna runt skyddsjakten på varg: