Indikator ska tydliggöra risk för klimatkatastrof

1:45 min

Få människor skulle våga flyga om risken att krascha var 1,8 procent. Men så stor är sannolikheten för en global temperaturhöjning på katastrofala 6 grader. Det menar stiftelsen Global Challenges Foundation som tagit fram en indikator som ska göra riskerna med klimatförändringar tydliga för allmänheten och politiker.

De skador som skulle drabba mänskligheten vid en temperaturhöjning på sex grader eller mer är så stora att man måste göra allt för att undvika ett sånt scenario även om sannolikheten för att det ska hända är mycket liten. Det skriver företrädare för Global Challenges Foundation på DN Debatt i dag.

– En katastrofal klimatförändring över tre grader skulle påverka globala livsmedelsförsörjningen och lägga stora delar av världens kust under vatten. När risken för det är över en procent då är vi i ett riskläge som vi inte skulle acceptera i något annat samanhang, säger Johan Rockström, miljöforskare som sitter i styrelsen för stiftelsen Global Challenges Foundation.

De jämför med flyget där en motsvarande risk på 1,8 procent skulle innebära 1 500 allvarliga flygolyckor per dag istället för dagens cirka 30 olyckor per år.

– Vi accepterar inte risken att ett av hundra flygplan kraschar exempelvis, fortsätter han.

Vad är det för tidsperspektiv man pratar om när det gäller de här temperaturhöjningarna?

– De risker som FN:s vetenskapliga klimatpanel pratar om handlar om risker över detta århundrade. Vi ser dock att vi kan få väldigt stora temperaturhöjningar redan detta århundrade, det vill säga de kommande 30-40 åren, säger Johan Rockström.

Forskningsrapporter och medier fokuserar oftast på den mest sannolika temperaturutveckligen men även den mindre risken för en mer extrem utveckling är oacceptabelt hög och det är det som stiftelsen Global Challenges Foundation vill visa med sin nya riskindikator, som bygger på forskning från Fn:s vetenskapliga klimatpanel. Miljöforskaren Johan Rockström sitter i styrelsen för stiftelsen.