Mobilmaster ger bönder pengar

Mastutbyggnaden för det nya mobiltelefoninätet kommer att ge pengar till markägare. I västsverige har LRF konsult redan hjälpt till med att skriva ett 70-tal arrendekontrakt som kommer att ge markägarna mellan 10000 och 20000 kronor om året, vardera.
Bolagen som måste bygga ut nätet till slutet av 2003, arrenderar mark för sina master och Lars-Göran Svensson, affärschef på LRF Konsult i Vänersborg, räknar med att bortåt 1000 bönder kommer att få extrainkomster på det sättet. Det är den tredje generationens mobiltelfoni det handlar det om.3G-nätet kallas det och mest har man hört talas om rädslan för strålning från mobilmasterna, som blir många fler än vad det är för nuvarande mobiltelefonisystem. Det ska byggas 8000 master runt om i landet och markägarna vill ha betalt för att ha en mast stående. Böndernas organsiation LRF har gått i bräschen för att få en ekonomisk ersättning. Nu skrivs det avtal för fullt, hittills ett 70-tal i Västsverige. Arrendet hamnar mellan 10- 20 000 kronor per år och markägare. Mycket pengar för nätbolagen, kanske så mycket som 20 miljoner om året till bönderna.