Lärarbrist att vänta

Det väntas bli akut brist på behöriga lärare i flera ämnen, visar en genomgång av Skolverkets siffror.

Bristen på språklärare är mycket stor, tillexempel när det gäller spanska som är det populäraste språkvalet i grund- och gymnasieskolan.

Snart blir det ett krav på lärarlegitimation för att få fast anställning och rätt att sätta betyg i ett visst ämne, och även om alla 1 500 legitimerade spansklärare som finns skulle vara i tjänst så skulle skolornas behov inte ens vara täckt till hälften, visar sammanställningen.

Ekot