Högerextrema Nya tider väntar på presstöd

2:44 min

Ännu en högerextrem tidning har nu ansökt om att få presstöd. Det är den högerextrema tidningen Nya Tider som ansöker om närmare 1,7 miljoner kronor i presstöd.

Sedan tidigare har Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag beviljats stöd, och att nu ännu en högerextrem tidning kan bli berättigad presstöd får kritik av Martin Ahlquist, Chefredaktör på nyhetsmagasinet Fokus.

– Jag tycker att det är djupt problematiskt att skattebetalarnas pengar går till tidningar som inte ställer upp på människors grundläggande värderingar på människors lika värde, säger Martin Ahlquist.

När Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag beviljades presstöd för tre år sedan gick Martin Ahlquist ur presstödsnämnden, i protest mot att reglerna alltså tillåter att högerextrema och främlingsfientliga tidningar får stöd. Och nu kan alltså ännu en tidning med främlingsfientligt innehåll - Nya Tider - beviljas skattefinansierat presstöd.

– Om väljarna ska ha ett förtroende för ett presstödssystem så måste det vara utformat på ett sådant sätt att man inte stödjer tidningar som driver en rasistisk linje där man gör skillnad på människor utifrån etnicitet och hudfärg, säger Ahlquist.

Rubrikerna i tidningen kan låta så här: "Somalisk tortyrrånare dömd", eller "svenskt barn dog, avvisades från sjukhus som hyllas för generös vård till papperslösa." Men Nya Tiders redaktion ställer inte upp på beskrivningen av tidningen som högerextrem.

Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk säger så här:

– Vi håller inte inne med något, utan vi berättar som det är.

Är det något typiskt för tidningen att man tar upp invandrare som gärningsmän när det är kriminalreportage eller att papperslösa kostar pengar till nackdel för något annan?

– Vi tar upp saker som vi anser speglar samhället och vi tar upp de rättsfall vi tycker är intressanta oavsett gärningsmännens etniska bakgrund.

Presstödsnämnden kommer ta beslut om Nya Tider får stöd den 26 september. Men nämnden får alltså inte ta hänsyn till tidningens politiska inställning. Presstöd ska beviljas om kriterierna uppfylls, bland annat när gäller det antalet prenumeranter och antalet utgivningar.

Alex Bengtsson på stiftelsen Expo har följt de högerextrema tidningarna i Sverige, och menar att presstödet skulle vara betydelsefullt för Nya Tider:

– De skulle kunna anställa folk, den skulle inte drivas på den ideella basis som det till stora delar är i dag, man skulle komma ut mer. Nya Tider har en större potential också i och med att man når intresserade och människor som är engagerade i andra organisationer inom den svenska extremhögern som till exempel nazistiska Svenskarnas Parti och Svenska Motståndsrörelsen, säger Alex Bengtsson från Stiftelsen Expo.