Hamburg återkommunaliserar energin

2:00 min

Statliga Vattenfall kan förlora de lönsamma el- och fjärrvärmenäten i Tysklands näst största stad Hamburg. Det efter att det i en folkomröstning i Hamburg igår blev ett mycket knappt ja till att staden från nästa år ska försöka köpa tillbaka näten från Vattenfall. Folkomröstningen gäller alla kraftnät: gas, el och fjärrvärme. Gasnätet ägs och drivs av Eon.

Omröstningen i Hamburg är en del av en våg av återkommunaliseringar av el- och gasnät som drar genom Tyskland, bra för både den tyska energiomställningen och kommuners ekonomi, enligt forskare, men dåligt för stora kraftbolag som Vattenfall.

Först efter en lång rösträkningsrysare stod det klart att kampanjen för att staden Hamburg ska försöka köpa tillbaka kraftnäten från Vattenfall vunnit. "Vårt Hamburg, vårt nät", jublades det på ja-kampanjens valvaka.

Även i Berlin, där Vattenfall också äger och driver kraftnäten, kommer en liknande folkomröstning att hållas i november, opinionsundersökningar pekar på att det även där blir ja till återköp.

Återköp är en bra affär för Hamburg, det hävdar forskarna Kurt Berlo och Oliver Wagner, båda från Wuppertalinstitutet för klimat, miljö och energi och som i 20 år forskat på återkommunalisering av el- och gasnät.

 – I den meningen är energi en bra affär och man kan tjäna bra pengar på det i Hamburg, säger forskarna.

I en färsk studie beskriver de hur det genom Tyskland sedan ett par år sveper en våg av återkommunalisering av el- och gasnät. Och där ett viktigt argument för det är att det ger kommuner och städer mer inflytande över den tyska energiomställningen, bort från kol- och kärnkraft och till sol- och vindkraft.

För Vattenfalls del är den monopolliknande nätdriften en kassako som bara i Hamburg varje år genererar vinster i storleksordningen en miljard kronor som går vidare till den svenska statskassan. Och näten är mycket viktiga nu när stora delar av bolagets övriga verksamhet i Tyskland går dåligt.

Den allra mest lönsamma biten av kraftnäten är fjärrvärmen, och där säger Vattenfalls chef i Hamburg, Pieter Wasmuth, att bolaget inte anser att de måste sälja fjärrvärmenätet, och att det nu kommer att krävas en rättsprocess för att reda ut vem som har rätt.

– I fråga om fjärrvärmen så måste det redas ut i domstol, då det finns olika åsikter om staden Hamburg kan tvinga Vattenfall att sälja tillbaka näten, säger Pieter Wasmuth.

På onsdag i miljöprogrammet Klotet kommer ett längre reportage om vad valetresultatet betyder för Vattenfalls framtid i Tyskland.