Kina måste reformeras

Kina måste göra rent heroiska ansträngningar för att reformera sin ekonomi de närmaste åren, och hur det går med reformerna kommer att noga övervakas av Världshandelsorganisationen WTO, där Kina är nybliven medlem. Det sa i dag WTO:s blivande chef Supachai Panitchpakdi, just nu på besök i Stockholm.
Supachai Panitchpakdi tror att det faktum att Kina nu blivit medlen i Värlhdnelsaorganisationen WTO kommer att få stor inverkan på världsekonomin. Det är en marknad med över en miljard mäniskor som öppnar sig för omvärlden, och det handlar om en miljard som får alltmer köpraft, säger Supachai Panitchpakdi. Men han understryker att Kina har en lång väg att gå vad gäller ekonomiska reformer - första generationens reformer, som inleddes redan 1978 har avslutats, nu är det dags för den andra generationen, menar Supachai - att bygga stabila och fungerande institutioner, se till att rättsäkerhet råder och skaffa mer utbildad arbetskraft. I september tar Supachai Panitchpakdi över chefsstolen i Världshandelsorganisationen WTO efter nya zeeländaren Mike Moore, och han får då visa om han kan leva upp till sina löften om att vara både en sann frihandelsvän och att måna mer om de fattiga ländernas röst inom WTO.