Bakgrund: Klimatrapporten

Mellan den 23 och 26 september samlas ledande klimatforskare från hela världen i Stockholm för att slutföra en rapport som sammanfattar den senaste forskningen om klimatförändringar.

Den handlar om de naturvetenskapliga grunderna och presenteras fredagen den 27 september. Slutsatserna ska ingå i den femte stora klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC, som ska vara klar i oktober 2014.

Annika Digréus, som bevakar klimat- och miljöfrågor för Sveriges Radios räkning, berättar mer.

Vad är IPCC?
– IPCC bildades 1988 av Världsmeteorologorganisationen WMO och av FN:s miljöprogram UNEP. 195 länder är medlemmar av IPCC. Medlemsländerna och organisationer som IPCC godkänt kan nominera författare bland sina framstående forskare. Dessa författare väljs av IPCC:s byrå som består av 31 experter och forskare. Över 800 forskare från 95 länder arbetar med IPCC:s femte rapport.

Hur ofta kommer rapporterna?
– Med mellan fem och sex års mellanrum. Den senaste kom år 2007. Den kommande rapporten är den femte sedan FN började med sina rapporter år 1988. Den här, som är FN:s femte klimatrapport består av tre delar. Den som ska offentliggöras i Stockholm är den första. De båda följande delarna handlar dels om effekter av klimatförändringar, anpassning och sårbarhet, dels om vilka åtgärder som kan bromsa klimatförändringar.

Vad handlar den aktuella rapporten om?
– Den senaste naturvetenskapliga forskningen, bland annat om förändringar av temperaturen i havet och i atmosfären, om mätningar av havsnivån, om  samspelet mellan växthusgasutsläpp och växternas möjlighet att ta upp koldioxid. Vidare om klimatkänsligheten, alltså hur stora temperaturförändringar som kan förväntas och om modeller för att beräkna klimatpåverkan, för att nämna något.

Varför släpper FN klimatrapporter? 
– FN vill ge ett brett kunskapsunderlag om klimatets förändringar och de effekter de kan leda till. Syftet är att politiker, företagare och andra beslutsfattare ska känna till hur de genom olika beslut kan påverka klimatet.

Hur görs klimatrapporten? 
– Den sammanställs av FN:s klimatpanel, IPCC, en internationell grupp av hundratals forskare. IPCC gör ingen egen forskning, utan sammanställer den senaste forskningen om klimatförändringar och hur de påverkar våra livsvillkor. Deadline för den här rapporten var i mars i år, senare rön hinner inte tas in. Klimatpanelen granskar mängder av vetenskapliga rapporter i en process som tar flera år och under tiden får också utomstående kommentera och ställa frågor. Innan publicering diskuteras resultatet också med ländernas regeringar.

Vad händer med rapporten?
– Den kommer att diskuteras offentligt. Resultatet kommer också att ligga till grund för kommande förhandlingar om globala åtgärder för att hejda klimatförändringar.