Ask om polisregister: "Det är allvarligt"

0:49 min

Efter Dagens Nyheters avslöjande om att tusentals romer finns registrerade hos polisen, ett register som ska kartlägga släktbanden, kommenterar nu justitieminister Beatrice Ask uppgifterna.

– Den första reaktionen är "det kan inte vara sant", men nu har jag ingen anledning att ifrågasätta det jag läst, utan det handlar ju om att ta reda på fakta.

– Det är allvarligt, i synnerhet som vi har varit mycket noggranna med att vi ska ha en modern polisdatalag, och då måste vi säkerställa att den också implementeras och används så att det inte sker någon verksamhet som inte faller inom de ramar som riksdagen har lagt fast, säger Beatrice Ask till Ekot.

Vad kan du som minister göra åt det här?

– Det första är ju att få fram all den information och de fakta som finns om detta, och sedan får man se utifrån det se vilka åtgärder som kan behövas utöver den tillsyn och annat som redan ska finnas på plats.

Även integrationsminister Erik Ullenhag (FP) reagerar och säger att det är särskilt angeläget att polisen går till botten med uppgifterna eftersom det gäller romer.

– Det här är minst sagt upprörande, registrering på etnisk grund är olaglig och hör inte hemma i ett rättssamhälle, säger integrationsminister Ullenhag till TT.

– Just när det gäller romer så riskerar man att tappa förtroendet för det svenska samhället. Romer är en grupp som diskriminerats och utsatts för utanförskap under mycket, mycket lång tid. Det gör det särskilt angeläget att polisen går till botten med uppgifterna och att det blir ett rättsligt efterspel.

Också EU-minister Birgitta Ohlsson reagerar på kartläggningen, och skriver på Facebook att:

"Detta är inte bara otäckt, oetiskt och oacceptabelt. Det är dessutom självklart olagligt."

"Viktig att polisen omedelbart går till botten med den information som kommit fram och utreder. Ska vi kunna stå upp för mänskliga rättigheter i Europa måste vi sopa rent på hemmaplan", skriver Ohlsson.

Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) reagerar också kraftigt på uppgifterna.

– Det är olagligt. Det är förbjudet enligt svensk grundlag att upprätta register på etnisk grund. Dessutom strider det sannolikt mot Europakonventionen. Det är helt oacceptabelt och måste upphöra, säger han till TT.

– Dessutom måste man nu titta på om det finns liknande register hos andra polismyndigheter. Man måste reda ut omfattningen av det här och på vilken nivå ansvaret ligger, säger Morgan Johansson.

Justitieutskottet har tidigare kallat justitieminister Beatrice Ask till utskottet, för frågor om vad regeringen sade till president Obama om NSA:s avlyssningar.

– Det här blir ytterligare en fråga hon måste förklara, säger Johansson.

Även Vänsterpartiet reagerar och kräver omedelbart besked om polisens register över romer.

"Om uppgifterna visar sig stämma är det en stor skandal. Vänsterpartiet kräver i första hand en förklaring av den högsta polisledningen", skriver Lena Olsson, Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson.

"Det är så pass allvarliga uppgifter att Beatrice Ask bör komma till justitieutskottet och tala om vilka åtgärder hon avser att vidta".

Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Maria Ferm tycker att polisens dataregister är oroväckande.

– Det är obehagligt att det har funnits ett etniskt register över romer. Det är olagligt och någonting som inte får förekomma. Därför kommer jag ta ett initiativ till ett extra möte med Rikspolisstyrelsens styrelse för att Rikspolisstyrelsens chef ska redogöra för vad som har hänt, vem som ansvarar för det här och hur man ska agera, säger hon.

– Om det är så att vi har ett olagligt register så måste det så klart avskaffas och ansvariga måste ställas till svars.

Ekot/TT