Myndigheter granskar polisregister

0:27 min

Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden har idag fattat beslut om att omedelbart inleda granskning av Skånepolisens misstänkta registrering av romer.

Ärendet är så pass allvarligt, uppger myndigheten, att en delegation från nämnden åker till Malmö redan imorgon tisdag.

– Utifrån de uppgifter som förekommit i media idag så ser det verkligen inte bra ut. Det är förbjudet enligt polisdatalagen att registrera människors etnicitet. Vi kommer ha ett inledande möte på plats imorgon och kanske också få titta på själva registret, säger enhetschef Ulrika Söderqvist på SIN till Ekot.

Även Datainspektionen kommer att fatta beslut under måndagen om de ska öppna ett tillsynsärende mot polisen i Skåne. Enligt deras jurist ser de allvarligt på uppgifterna i Dagens Nyheter om ett register hos polisen över tusentals romer i Sverige.

– Vi ser självklart allvarligt på den här typen av uppgifter när det handlar om register som innehåller uppgifter om ras och etniskt ursprung. Så vi ska nu under förmiddagen sätta oss ner och diskutera om vi ska inleda tillsyn eller inte, säger Cecilia Bergman, jurist vid Datainspektionen, specialiserad på de brottsbekämpande myndigheterna.

Datainspektionen är, enligt sin hemsida, en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.
Men håller även nära kontakt med Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden.

– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är ju huvudmyndighet för tillsyn när det gäller just känsliga personuppgifter. Så vi måste även samverka med den myndigheten, säger Cecilia Bergman.

Lars Förstell vid Skånepolisen säger att polisen har tillstånd att upprätta register för särskilda utredningar. De finns under en begränsad tid och kan innehålla uppgifter om personer och deras eventuella kriminella samröre.

-Det förefaller på materialet i Dagens Nyheter att det rör sig om den här typen av särskild utredning. Men vi har inget tillstånd till ett register med ett sådant innehåll och det strider mot vad som ska gälla, säger han till TT.