Skåne

Ullenhag upprörd och vill se rättsligt efterspel

Integrationsministern Erik Ullenhag (FP) befinner sig just nu på Rosengård i Malmö och kommer vara där under veckan. Nyheten om registreringen av romer upprör ministern.

– Det här är minst sagt upprörande, registrering på etnisk grund är olaglig och hör inte hemma i ett rättssamhälle, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Hur ska romer kunna känna förtroende för det svenska rättssamhället efter det här?

– Just när det gäller romer så riskerar man att tappa förtroendet för det svenska samhället. Romer är en grupp som diskriminerats och utsatts för utanförskap under mycket, mycket lång tid. Det gör det särskilt angeläget att polisen går till botten med uppgifterna och att det blir ett rättsligt efterspel.

                                                                                                          / TT