Romskt register rör upp känslorna

1:38 min

Uppgiften i Dagens Nyheter om att svensk polis har upprättat ett särskilt dataregister över drygt 4000 romer i Sverige väcker starka känslor. En av dem som heller inte är förvånad är den romske sångaren och författaren Ralf Novak Rosengren.

- Man är ju uppväxt med det här att man har hört hela tiden att det förekommer registrering och att det förekommer olika former av bevakning av det romska folket. Det har ju alltid varit så, så länge vi kan minnas, säger Ralf Novak Rosengren.

Några bevis har man däremot aldrig haft, fortsätter Ralf Novak Rosengren,

- Utan de bevis man har haft är de äldre generationerna som på 40-talet fördes in i de olika registren och utförde tvångssteriliseringar på dem och sådant där.

Ralf Novak Rosengren är mycket upprörd över uppgiften i DN om att det hos polisen i Lund ska ha upprättats ett register över hur drygt 4000 romer i Sverige är släkt med varandra.

Registret sträcker sig enligt tidningen ända tillbaka till 1800-talet och en fjärdedel av de registrerade ska vara barn, varav det yngsta bara två år gammalt.

- Man blir väldigt upprörd, väldigt rädd och besviken. Det är så mycket känslor så att man kan inte finna ord på det. När man får sådana här saker i ansiktet, en bekräftelse på att det är så här fortfarande tyvärr idag att det bedrivs fortfarande olika registreringar på vårt folk och även på våra små barn, säger Novak Rosengren.

Vad tycker du ska hända nu?

- Jag tycker ju som många av vårt folk liksom både förkämpar och det ena med det andra vill ju att det ska komma fram allting, att man tar itu med det och det en gång för alla ska läggas fram på bordet att så här är det än idag. Vi diskrimineras, vi förföljs. Det är ingenting som tillhör det förgångna utan det är än idag. Vi diskrimineras, vi förföljs. Vi är den gruppen som är mest utsatta i samhället även fast vi lever i ett mångkulturellt Sverige, säger Ralf Novak Rosengren.

Berit Nygren
berit.nygren@sverigesradio.se

Kulturnytt söker också Maria Leissner som har utrett romernas situation på regeringens uppdrag.