Just nu
  • Skolskjutning på skola i Texas – barn bland de döda

Rambo AB saknar trafiktillstånd

1:33 min

Rambo AB saknar trafiktillstånd för 18 av sina 20 fordon men har ändå kört transporter som inte varit sopor med dessa fordon. Ett lagbrott, säger Jimmy Danielsson på Transportstyrelsen.

– Det är olagligt att köra utan trafiktillstånd, säger Jimmy Danielsson på Transportstyrelsen.

Vad händer om man gör det?

– Nummer ett är att man ska bli påkommen att man gör det och det är polisen som sköter det efter väg då. Man kan få böter och även fängelse upptill ett år om det är tillräckligt allvarligt.

Att köra avfall och sopor kräver inget trafiktillstånd men för att köra annat gods mot betalning krävs det.

P4 Väst har tidigare berättat om hur Rambo AB och Slam & Container ägnat sig åt transportverksamhet som konkurrerat på den privata marknaden.
Det har handlat periodvis om dagliga transporttjänster åt Preemraff, dagliga och årslånga avtal med stenindustrin i Bohuslän. Utlandstransporter med maskinutrustning och så vidare. Flera av dessa transporter har enligt källor skett med fordon utan trafiktillstånd.

– Vi har bara haft flyt att polisen inte stoppat oss. Vi har hört chaufförer berätta om hur dom svarta skrotkörningarna ofta skedde efter ordinarie arbetstid och då man som chaufför redan kört sin kvot så att äga, säger en chaufför.

Så tillbaka till avsaknaden av trafiktillstånd - vad vinner man på att inte ha tillstånden?

– Har man ett trafiktillstånd så utövar vi någon typ av kontroll, att man sköter sig. Att man sköter sina kör- och vilotider eller vad det nu kan vara. Har man inget tillstånd så finns det ingen myndighet som kan pröva dom heller. Då är det ju bara polisen som kan ta dom utefter vägen, säger Jimmy Danielsson på Transportstyrelsen

Och enligt honom så är det här vanligt, att man struntar i att ansöka om trafiktillstånd bland annat för att undvika kontroller av hur verksamheten sköts helt enkelt.

– Alldeles för vanligt skulle jag vilja säga, säger Jimmy Danielsson.

P4 Väst har upprepade gånger sökt Rambos ledning, de har inte velat medverka i radion, men de svarar i ett pressmeddelande att de har tillstånd att köra, men på grund av ett formellt fel är tillstånden inte kompletta och därför uppfyller de inte helt Transportstyrelsens regelverk. Enligt Rambo har medarbetare i företaget helt enkelt missat att aktivera det fullständiga tillståndet, men felet ska rättas till under dagen.

Enligt P4 Västs uppgifter från Transportstyrelsen har det helt och hållet saknats transporttillstånd sedan februari 2012. De två tillstånd som funnits är utfördade på Claes Lundberg och gäller för en lätt och en tung lastbil.