Rättsexpert: oberoende utredning behövs

2:30 min

Polisen registrering av tusentals romer måste granskas av en oberoende utredning, säger Mark Klamberg som är lektor i folkrätt på Uppsala Universitet. Han reagerar starkt på Dagens Nyheters avslöjande på måndagen.

– Man har ju talat om det med övervakning ganska mycket och också om romernas utsatta situation, att det svenska samhället måste förändras, och jag trodde att den diskussionen även hade nått svenska poliser.

Mark Klamberg säger att, om uppgifterna som publiceras i Dagens Nyheter stämmer, då har polisen brutit mot lagen.

Men Skånepolisens informationsdirektör, Lars Förstell, säger till Dagens Nyheter att detta handlar inte om ett register, utan en "analysfil", och att en analysfil "får innehålla information om människor som inte är misstänkta för brott."

Vad säger Mark Klamberg?

– Jag tycker det är nonsens. Alltså polisen kan inte döpa om något och sedan påstå att lagen inte gäller.

Han säger att om polisen utreder ett brott, då får de ha ett "spaningsregister", dock ser han ingen grund för att ha barn i en spaningsregister.

Mark Klamberg säger att det i första hand är chefen för Skånepolisen som har ansvaret, att se till att myndighetspersonalen är utbildad och att de följer lagen, och sedan är det de enskilda polisernas ansvar.

Men vem ska utreda polisen? Och vad skulle straffet bli för dem som bryter mot lagen?

– Polisen har ett system för hur man ska utreda brott av andra poliser. Jag menar att i det här fallet så måste man tillsätta en oberoende utredning där man tar in experter utifrån.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Sakint) är en myndighet som har till uppgift att granska polisens hantering av datainformtion. Nämnden har pekat ut brister förut, men aldrig något av den här karaktär, säger Mark Klamberg.

Enligt tidningen Metro kommer nämnden snart inleda en granskning av polisen.

Fast Mark Klamberg säger att det är osäkert om Skånepolisens chef kommer att bli straffad. Han är inte säker att lagen är tillräckligt tydligt med att man inte får ha den här typen av register.

– Man får lov att ha register där man har uppgifter om något som etnicitet. Men då är kravet att det ska vara absolut nödvändigt, och man får inte registrera folk enbart på grund av deras etnicitet, säger Mark Klamberg,  lektor i folkrätt på Uppsala Universitet.