مهاجرت افغان ها بحث کنفرانسی در استکهلم

مهاجرت در داخل افغانستان و به بیرون از افغانستان، عنوان کنفرانسی بود که به روزهای جمعه و شنبه در دانشگاه استکهلم برگزار شده بود. جهات مختلف مهاجرت افغان‌ها در نزدیک به چهار دهه اخیر مورد بحث قرار گرفت. عوامل عمده مهاجرت افغان‌ها جنگ، بی امنی و اقتصاد نابکار که ناشی از ناآرامی‌های چند دهه اخیر است، عنوان شدند. مهاجرت از افغانستان و در داخل افغانستان یکی از پیچیده‌ترین مهاجرت‌های کنونی دنیا نامیده شده است و این روند در آینده بغرنج‌تر خواهد شد. انتظار می‌رود موج‌های مهاجرت افغان‌ها در اروپا و سویدن از سال ۲۰۱۴ افزایش یابد. سویدن امروز به بیشتر از ۲۲ هزار افغان پناه داده است. تعدادی از پناهجویان افغان هم اخراج می‌شوند. کودکان تنهای افغان یکی از گروه‌های بحث برانگیز مهاجرین افغان است که در در این کنفرانس بحث گسترده داشت.