"Stöd till odemokratiska tidningar är spiken i kistan för presstödet"

1:48 min

Mycket tyder på att presstödsnämnden kommer att bevilja stöd till den högerextrema tidningen Nya Tider på torsdag. För tre år sedan blev det stor debatt när nationaldemokraternas tidning Nationall i dag fick presstöd. Kulturnytts mediereporter Åke Pettersson kommenterar.

Presstödet kom en gång till för att främja den politiska pluralismen. Men visst kan man bli högeligen förbaskad över att presstödsnämnden på torsdag säger ja till ett stöd på nära två miljoner kronor åt ytterligare en högerextrem tidning - Nya tider.

Men det är inget som förvånar. Något annat kan nämnden knappast göra - fortfarande gäller de gamla reglerna, även om presstödskommitténs slutbetänkande lades fram för några veckor sen.

Framtidens regler då? Att fortsätta dela ut stöd till odemokratiska tidningar är spiken i kistan för presstödet, har det sagts.

- Men det finns inga andra alternativ! Det kommer samtliga politiker i kommittén fram till.

- Vi kan inte tafsa på den grundlagsfästa svenska tryckfriheten. Stödet måste vara neutralt. Vi kan inte pröva tidningars idémässiga och redaktionella åsikter, ingripa mot enstaka artiklar eller utgivares ideologiska hållning, skriver de.

Visst kan man högakta politikerna för att just de framstår som tryckfrihetsfundamentalister.

Men samtidigt - en sak är att tillåta att icke demokratiska värden trycks och sprids - en annan är väl att dessutom dela ut statliga pengar till det? Något även kulturministern var inne på häromdan. Hon har dessutom tidigare tyckt att stödet till kommunistiska Proletären är ett lika upprörande exempel som det till Nationell idag.

Så var ska gränserna dras? Här finns uppenbarligen ständigt risk för politiskt godtycke.

Men är det verkligen helt omöjligt att anpassa den demokratibestämmelse som gäller radio och tv - alltså att vi som jobbar här ska främja alla människors lika värde - är det helt omöjligt att anpassa den bestämmelsen till det som kallas den fria pressen?

Åke Pettersson
ake.pettersson@sverigesradio.se