Polisen i länet tar avstånd från etniskt register

2:05 min

Polisen i Jönköping har inget register som grundar sig på etniskt ursprung. Det säger Jimmy Liljebäck, operativ chef efter Dagens Nyheters avslöjande om att över 4000 svenskan romer finns i ett register hos Skånepolisen.  

– Vi har inga olagliga register. Våra register har att göra med brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet, och där vi registrerar uppgifter utifrån ett brott. Vi registrerar inte folk utifrån religion, vad man kommer ifrån eller utifrån politiska åsikter, säger Jimmy Liljebäck.

Han pekar på att de register som förs av polisen i Jönköping har stöd i polisdatalagen, som slår fast att personuppgifter inte får registreras utifrån exempelvis etniskt ursprung eller politiska åsikter.

Så ett motsvarande register för romer eller andra folkgrupper, det finns inte hos polisen i Jönköping?

– Det finns det inte, nej.

Dagens nyheter avslöjade idag att Skånepolisen sedan många år för ett register över romer som är folkbokförda i hela landet. Registret sträcker sig långt bak i tiden, och kartlägger bland annat släktskapet mellan de registrerade. Många personer är ostraffade, och många är barn. Mot bakgrund av det har Jönköpingspolisen under dagen tittat närmare på den egna hanteringen av personuppgifter.

Jimmy Liljebäck säger att Jönköpingspolisen inte har haft tillgång till det register som handhavs av Skånepolisen.

– Vi har inte haft någon direktaccess till det registret.

Enligt Jimmy Liljebäck var det okänt för honom att det fanns ett register hos polisen över romer, varav många är ostraffade.   

– Jag har inte vetat om det.

På frågan om Jönköpingspolisen på något sätt tillfört uppgifter till registret, blir svaret att landet olika polismyndigheter har utbyte av uppgifter med varandra som gäller brottslig verksamhet. Hur sedan uppgifterna hanteras avgörs av den enskilda polismyndigheten.

– Vi skickar ju mycket information mellan polismyndigheterna, och exempelvis till polismyndigheten i Skåne. Hur sedan de hanterar informationen vet inte jag. Vi skickar information som är kopplade till brott.