Diakonia: Är bara ett led i ett mönster

8:37 min

Diakonia har tidigare kritiserat regeringen för hur biståndspengar används till saker de menar inte har med bistånd att göra. Att den före detta ministerns lön varit en del av detta förvånar inte deras generalsekreterare Bo Forsberg.

Pengarna skulle ha gått till att bekämpa fattigdom - men under fyra års tid togs den förra biståndsministern Gunilla Carlssons lön från biståndsbudgeten. Tillsammans med statssekreterarens lön handlar det om totalt cirka tjugo miljoner kronor.

– Jag är egentligen inte förvånad över det här. Vi har sett ett mönster ganska länge med den här regeringen, också med den förra, men ännu värre med den här regeringen. Att man ser biståndsbudgeten som en möjlighet att täcka andra politiska kostnader som inte är bistånd, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på biståndsorganisationen Diakonia, i P1 Morgon.

Tidigare har Diakonia till exempel kritiserat att för mycket biståndspengar gått till migrationskostnader. Där Sverige ligger högt jämfört med andra länder, enligt Bo Forsberg.

– Snittet är tre procent i Europa som man tar ut av biståndsbudgeten, Sverige ligger på fjorton procent. Samma sak ser vi när det gäller täckande av ambassader i världen. I Tokyo och Island till exempel, som inte har något med bistånd att göra, men som man använder biståndspengar till. Så det här är bara ett led i ett mönster som vi har sett tidigare, säger Bo Forsberg.

Bo Forsberg menar även att moderaterna är ett parti som velat sänka biståndsbudgeten i Sverige. Och sett till det sammanhanget blir frågan med lönerna särskilt intressant, menar han. 

– De har ju drivit det sedan första valet att de vill sänka biståndsbudgeten, men har inte fått igenom det. Men uppenbarligen hittar man andra vägar att plocka ut pengar ur biståndsbudgeten. Det är ändå lite förvånande därför att Gunilla Carlssons mantra så länge hon var biståndsminister var att varje skattekrona ska kunna redovisa resultat när det gäller biståndet. Vem utvärderar den här typen av kostnader? säger Bo Forsberg.

Ekot