Skåne

Antibiotikan i Skåne på väg ned

Antibiotikaförskrivningen i Skåne har minskat nu med 7,6 procent. Allra störst är minskningen bland barn och ungdomar. Det är huvudsakligen utskrivning av antibiotika mot luftvägsinfektioner som har minskat.

Trots den kraftiga minskningen har Region Skåne mycket kvar att göra. En jämförelse med övriga län i Sverige visar att Skåne fortfarande ligger högst i landet.