Gångbro och parker invigs i Fålhagen

Den som vill gå på tipspromenad i Uppsala kan passa på i slutet av nästa vecka då Frodeparken och Bergsbrunnaparken invigs efter en upprustning. Samtidigt öppnas den nya gång- och cykelbro över Strandbodkilen.

Bron är tänkt att koppla ihop de två parkerna och landskapsarkitekten beskriver placeringen av konstverk och lekredskap i parkerna och utmed promenadstråket som pärlor på rad.