Elever lämnar skolorna i norra Botkyrka

1:39 min

Det har varit en stor elevflykt från skolorna i norra Botkyrka inför höstterminen. Runt 150 elever har valt att lämna den kommunala skolan och har istället sökt sig till två nya friskolor - en i Huddinge och en i Stockholm.

Elevavhoppet kommer kosta Botkyrka kommun runt sex miljoner kronor i elevintäkter, bara under hösten. Och det sätter så klart sina spår i en redan ansträngd budget. Redan i juni räknade utbildningsnämnden med ett underskott på närmare 20 miljoner kronor för helåret.

Kerstin Andersson, som är tillförordnad skolchef i Botkyrka, är bekymrad.

– Jag tycker naturligtvis att det är jättetråkigt att man väljer att lämna Botkyrka. Jag tycker att vi har bra skolor i Botkyrka, och det vi behöver göra nu är att ta reda på vad det är som gör att man väljer en annan skola, än de kommunala. Vi kommer jobba aktivt med rektorer och grupper ute på skolorna och möta de elever som har valt att lämna oss, säger Kerstin Andersson.

Frågan om varför allt fler ungdomar väljer bort de kommunala skolorna i norra Botkyrka ska nu redas ut.

Albybon Rama Sane kan tänka sig att välja bort skolorna i Botkyrka för sin dotter.

– Vi kanske flyttar för att vår dotter ska få läsa franska. Det finns ingen fransk skola i närheten här.

En annan kvinna i stadsdelen Alby ger en mer generell förklaring:

– Man vill komma ut mot stan där det är mer svenskar. På 1990-talet var det blandat, men nu är det inte många svenskar kvar.

Skolchef Kerstin Andersson är medveten om att segregationen är ett problem för skolorna. Många infödda svenskar bor i södra Botkyrka medan många invandrare bor i norra kommunen.

– Om det är så att man vill ha sitt barn i en mer blandad miljö, rent socioekonomisk, skulle vi möjligtvis kunna fundera på hur man kan förflytta sig mellan våra norra och södra kommundelar. Vi har ju en segregerad boendemiljö i Botkyrka och idag är det inte helt enkelt att förflytta sig mellan kommundelarna, säger Kerstin Andersson.