Klimatriksdagen vill driva på klimatpolitiken

1:41 min

I samband med att FN:s klimatpanel släpper sin rapport om orsakerna bakom klimatförändringarna så mobiliserar sig miljörörelsen för att driva på politikerna i Sverige. Ett helt nytt nätverk som kallar sig Klimatriksdagen kommer att arbeta för att klimatfrågan ska bli en valfråga i riksdagsvalet 2014.

– Vi måste visa att vi är riktigt många som vill se en förändring, säger Annika Elmqvist, initiativtagare till Klimatriksdagen. 

Klimatriksdagen har fått inspiration ifrån den folkriksdag som hölls 1893 för allmän rösträtt. Föreningen hoppas att man liksom då ska kunna samla ett stort antal människor och organisationer som är engagerade i frågan för att påverka politikerna inför nästa val. Än så länge stöds initiativet av ett 20 tal organisationer, bland andra  Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Fältbiologerna och  folkhögskolornas lärarförbund. Föreningen vill se en kraftfull omställning till ett mer hållbart samhälle men kan än så länge inte nämna så många konkreta exempel på vilka krav de kommer att ställa, eller vem som ska vara mottagare av de förslag som tas fram. 

– Vi är i precis i startgroparna så det där måste vi tänka igenom ordentligt, säger Annika Elmqvist. 

Och frågan är hur stor betydelse en opinionsbildning på det är sättet kan få? Mattias Hjerpe är forskare på Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet. Han menar säger att inom klimatpolitiken har miljörörelsen inte haft så stort inflytande jämfört med andra miljöfrågor. Framgången för en organisation som vill påverka klimatpolitiken hänger ihop med vilka frågor de kommer att driva, något som är avgörande för om de lyckas att attrahera många människor även utanför miljörörelsen. Men med många personer inblandade kan det också bli svårare att enas kring hur långt de ska gå i sina förslag. 

– Där kan det mycket väl bli en uppdelning av de som tycker att det räcker att reformera, lappa och laga litegrann, och de som vill ha en mer radikal omsvängning eller omställning och då kan det ju vara svårt att få ihop sådana falangers förslag, säger Mattias Hjerpe, forskare vid centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet.