Många konkurser i länet

Under de första tre månaderna i år försattes 56 företag i konkurs i Jönköpings län.
Det är en ökning med hela 44 procent jämfört med samma period förra året, enligt statistik från från upplysningsföretaget UC. I genomsnitt i landet ökade antalet konkurser med fem procent under samma period.