lantbruk

SLU: Närhet till djur kan göra nytta i samhället

5:14 min

Samvaron med djur får många människor att må bättre, det finns det vetenskapliga belägg för. Idéer för hur djur kan komma oss till nytta inom vård och omsorg diskuteras just nu på SLU i Skara.

Det är ett viktigt ämne, menar Vanja Sandgren kommunikatör på SLU i Skara.

– Att man mår bra av djur tycker ju vi är självklart och vi vill förmedla det till resten av samhället. Men det måste ske under kontrollerade former, man kan inte bara skicka ut folk till gårdar eller ställa folk ute i ett stall utan att de får vägledning. 

Positiv påverkan
Djuren omkring oss betyder mer för hälsan än vi tror. Det är vetenskapligt bevisat att oxytocinhalten stiger hos oss när vi klappar vår hund till exempel och får oss att må bra och varva ned.

På SLU i Skara träffas djursjukskötare, hästföretagare, sjuksköterskor och egenföretagare för att spåna idéer om hur hur djur kan ingå i verksamheter som påverkar vår hälsa positivt - inom äldrevården och vård och behandling av personer med fysiska och psykiska funktionshinder.

Men diskussionerna handlade också om hur det kan fungera som affärsidé, vilka personer som kan tänkas ha nytta av att klappa och kanske hjälpa till att mata och sköta om djur.

Frida Edman student på SLU ser möjligheter för barn med särskilda behov.

-- Vårt fokus har varit mest på barn och ungdomar. Man kanske kan göra studiebesök eller anordna träffar så att barn med fysiska eller psykiska funktionshinder får den här kopplingen till djur, de kan komma ut och deltaga i arbetet på gårdar och liknande.