Eskilstuna

Eskilstuna kommuns hantering av MC-skyltar får JO-kritik

JO riktar allvarlig kritik mot Stadsbyggnads-
nämnden i Eskilstuna kommun efter att nämnden vid två tillfällen struntat i att överlämna MC-klubben Hells Angels överklaganden om en uppsatt skylt vid Hells angels lokaler till länsstyrelsen.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att MC-klubben skulle ta bort skylten med föreningens logga och hotade med ett vite på 100 000 kronor.

När klubben överklagade skickade nämnden inte vidare överklagandet till överinstansen, utan skrev istället till klubben att ärendet var avslutat och kunde avskrivas. Inte heller överklagandet av detta beslut nådde länsstyrelsen.

Justitieombudsmannen, JO, menar att nämnden agerande visar på allvarliga brister i kunskap om grundläggande regler.