Skåne

Skånepolisen teg om registret

Trots att Skånepolisen redan för över ett år sedan fick frågan från tillsynsmyndigheten, om man hade några register med känsliga uppgifter, sades inte ett ord om massregistreringen av romer.

I svaret till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden skrev Skånepolisen att känsliga personuppgifter kunde förekomma i fyra register - men inget av dem var de nu aktuella registren över romer, skriver DN.

Frågan från Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, kom bara några månader efter att Skånepolisen lagt in tusentals barn i registret, skriver tidningen.

Frågan gick ut i en enkät till samtliga landets polismyndigheter - sju av 21 myndigheter svarade att känsliga personuppgifter kunde finnas i verksamheten.

Nu har Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden gjort en ny inspektion i Skåne.

Ekot