Tallen försvinner i skogen

Tallen kan bli sällsynt i våra skogar i framtiden, för när ny skog planteras ut så handlar det istället om granar.
Som vi har berättat tidigare i nyheterna planteras det allt färre barrträdsplantor och slyet breder ut sig på hyggena. Men den stora förändringen kommer om 70 år och då kommer tallen bli allt sällsyntare. När skogsägarna planterar blir det gran eftersom den klarar sig bättre från att bli uppäten av rådjur och älg. För 80 år sedan bestod skogen av hälften gran och hälften tall i södra sverige. Med samma tidsperspektiv framåt handlar det om minst 85% gran om utvecklingen håller i sig.