Sjukhuspersonal får mer tid till patienter

Personal på akademiska sjukhuset kan komma att avlastas från arbete som inte kräver sjukvårdsutbildning. Enligt landstingets utredning så läggar vårdpersonal idag ner mycket tid på att till exempel hantera post, städning och tvätt samt att fylla på förråd.

Nu ska ett pilotprojekt ändra på det och syftet är att personalen i första hand ska få lägga sin tid på patienterna.

Projektet ska till att börja med genomföras på en eller flera avdelningar för att sedan utökas.