Ön som friluftsområde i storstad

Utveckla Ön till ett rekreationsområde - det föreslår Öns intresseförening i ett öppet brev till kommunstyrelsen.
Att använda Ön i Umeå för bostadsbebyggelse är svårt att förena med miljöbalkens bestämmelser om behovet av grönområden i tätorter - det skriver en Umebo i yttrande till kommunstyrelsen över planerna på att bygga bostäder på Ön. Umebon påpekar att om planerna på att utveckla staden mot en storstad står kvar är det alltmer viktigt att se till att grönområdena kan bevaras. Öns intresseförening påpekar att redan idag använder boende och skolor området för löpning, skidåkning, naturströvtåg och annan fritidssysselsättning. Intresseföreningen föreslår också att Ön görs med tillgänglig genom en hängbro eller en kabelfärja till de centralare delarna av Umeå.