Unikt lövskogslandskap runt Hjälmaren ska bevaras

Lövskogarna runt Hjälmaren är mogna för avverkning och det unika landskapet riskerar att försvinna, varnar nu länsstyrelsen för.

På torsdagen kommer därför länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och kommunera runt Hjälmaren enas om en gemensam strategi för att behålla det lövlandskapet.

Inger Holst på Länsstyrelsen i Örebro län säger att lövskogarna runt Hjälmaren är viktiga eftersom många djur och växter är beroende av stora sammanhängande områden.

Ofta ersätts gammal skog av gran. Skulle det hända i för stor utsträckning runt Hjälmaren så kommer stora delar av den växt- och djurliv vi har här att försvinna. Det säger Inger Holst, enhetschef Art vilt och tillsyn, på Länsstyrelsen i Örebro län.