Svårt få rätt mot mäklare

Det är svårt att få rätt mot banker och mäklarfirmor. Sedan 1997 har bara sju av 164 anmälningar till Allmänna Reklamationsnämnden gett kunden rätt.
Torsten Palm, byråchef på Allmänna Reklamationsnämnden, bekräftar att det kan vara svårt mot banker och andra aktieförvaltare. - Framför alllt beror det på att det inte finns någon egentlig lagstiftning på området, säger Torsten Palm till P 4 Västmanland.