Telefonkioskerna försvinner 2015

5:04 min

De sista 1200 telefonkioskerna ska bort senast 2015. Bara 1 procent svenskar har använt en telefonkiosk det senaste året. Björn Lindberg stämde träff med Nils Olander i en telefonkiosk.

Den första telefonkiosken sattes upp i Stockholm 1890 och antalet ökade stadigt fram till början av 1980-talet då det fanns 44 000.

Men nu används de knappt. Och 2015 tas de sista bort. Björn Lindberg sänder direkt från en av kioskerna som är kvar 17.05 -lyssna då!