Svavelsyra i Skutskärs hamn kan ha läckt långt

1:46 min

Provgrävningar har bara visat smärre spår av svavelsyra i marken vid Skutskärs hamn efter utsläppet där som upptäcktes för en månad sedan. Frågan kvarstår därför var syran har tagit vägen? Torbjörn Johansson, miljöskyddshandläggare vid länsstyrelsen i Uppsala län, säger att man nu ska se om den skadat elkablar till vindkraftverken.

– I närheten går en hel del elkablar, bland annat till de vindkraftverk som ligger längst ut utanför hamnbassängen. I ledningsgravarna är materialet grövre så att de leder vätska bättre, så det är något vi tittar på nu.

Så man måste gräva fram de här kablarna helt enkelt?

– Ja, det är det troliga. Vi ska få en provtagningsplan för hur det ska gå till.

De ansvariga utsläppet, företaget Baltic tank & bulk, anlitar miljökonsulter för undersökningarna.

Sedan i måndags finns också en projektledare för utrednings- och saneringsarbetet i hamnen.

Av de 600 ton svavelsyra som under sommaren ska ha läckt ut i naturen ur håliga cisterner är det i dag enligt företaget själva 2-300 kubik - motsvarande 100-150 ton - som fortfarande är på vift. Resten ska ha samlats in.

Enligt länsstyrelsen kan syran ha runnit djupare ner i marken än vad man hittills grävt, eller runnit ut via dagvattnet till hamnbassängen, där det inte ska ha kunnat orsaka nån större miljöskada.

Men, värre är om den runnit mot det närliggande området Östra viken, som fyllts ut med bland annat förorenad muddermassa från hamnbassängen med bland annat kvicksilver.

Nu måste det undersökas om skyddsskiktet runt området skadats av svavelsyran.

– Det ligger så nära cisternparken att vi behöver ha koll på om det spritt sig dit, säger Torbjörn Johansson.

Kan svavelsyran reagera med kvicksilvret?

– Ja, svavelsyran ökar rörligheten hos många metaller, däribland kvicksilver. Vad det skulle få för effekt i just den här marken kan jag inte svara rakt på men det är en potentiell risk.

Om en vecka kräver länsstyrelsen att bland annat all uppsamlad svavelsyra ska ha flyttats från Skutskärs hamn.