Behandling för hot med yxa

En man i trettioårsåldern fick sitt straff omvandlat från fängelse till skyddstillsyn och behandling för missbruk.
Med yxan höjd tvingade mannen sin sambo att ställa sig på knä och lägga huvudet på huggkubben. Berusad av sprit och narkotika utsatte han kvinnan för upprepade hot och misshandel som bland annat ledde till att hon bröt handleden. Men på grund av sina missbruksproblem ska den 32-årige mannen från Skellefteåtrakten inte dömas till fängelse. Hovrätten för övre Norrland ändrar tingsrättens fängelsedom på åtta månader för misshandel och grov kvinnofridskränkning till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Hovrätten tror att den nya påföljden kan bidra till att 32-åringen inte begår nya brott.