Gruvdrift

Strömsundspolitiker vill inte att gruvan i Stekenjokk öppnas

Det är inget totalt stöd för nyöppning av Stekenjokkgruvan, bland Strömsundspolitikerna. När kommunstyrelsen i Strömsund i går sa ja till ny gruvdrift så reserverade sig två ledamöter mot beslutet - förre (S)-kommunalrådet Lennart Oscarsson och Kerstin Sjöberg (V).

Lennart Oscarsson tycker att ett ja till gruvan går mot kommunens strategi för turismen (för perioden fram till 2020), där det bland annat talas om en satsning på Frostvikenområdet.

– Jag tror också att det på sikt kan bli fler arbetstillfällen i turistnäringen än vad en gruva kan ge, säger Lennart Oscarsson till Länstidningens webbupplaga.